Қазақстанның консалтингтік және зерттеу ұйымдарының бірлестігі

Қазақстанның консалтингтік және зерттеу ұйымдарының бірлестігін (ҚКЗБ) құру келісімшартында 2012 жылдың 1 қарашасында «Шекарасыз кеңес беру» - 2012 Халықаралық конференциясында қол қойылған болатын.

 

Бұл Қазақстан Республикасындағы кеңес беру және зерттеу қызметінің дамуын және консалтингтік және зерттеу қауымдастықтарының мемлекеттік құрылымдармен серіктестігінің маңыздылығын білдіру үшін қабылданған шара болды.

 

ҚЗҚО құруға басшылық еткендер Менеджмент бойынша кеңес берушілердің Қазақстандық палатасы және Қазақстан Республикасының жоба менеджерлерінің кеңесі. Консорциум құрамына олардан басқа келесідей компаниялар кірді: Қоғамдық пікірді және нарықты кәсіби зерттеушілердің Қазақстандың ассоциациясы, Қазақстан Республикасының қоғаммен байланыс жөніндегі Ұлттық Ассоциациясы.

 

Келісімшартқа сәйкес консорциумның бірінші Жауапкершілікті Хатшысы 2012 жылы «СМС Kazakhstan» менеджмент бойынша кеңес берушілердің Қазақстандық палатасы болды.

 

www.spmrk.kz/kkio