ISA

International Sociological Association

Халықаралық әлеуметтанулық ассоциация – ғылыми мақсаттарды көздейтін коммерциялық емес ассоциация. Ол 1949 жылы ЮНЕСКО қамқорлығымен әлемнің әлеуметтанулық таныстыру, олардың парадигмасы, ғылыми келулер немесе идеологиясына қарамастан, бүкіл әлем бойынша әлеуметтанулық білімді жылжыту және тарату мақсатында құрылды. Бұл ассоциацияға 167 елдің ғалымдары мүше болып табылады.

 

Ассоциацияның мақсаты – бүкіл әлем бойынша әлеуметтанулық білімді тарату. Өзінің құрылымы бойынша ассоциация әлемнің бүкіл бөліктеріндегі әлеуметтанушылардың талпынысын мойындайды және әлеуметтанудың ұқсас әлеуметтік ғылымдар ассоциацияларымен ынтымақтастықта еркін дамуын қолдауға және нығайтуға тырысады.

 

Ассоциация мақсаттарға жету үшін келесілерге бағытталған қызметті қолдайды:
бүкіл әлем бойынша әлеуметтанушылар және басқа әлеуметтік ғалымдар арасындағы институционалдық және жеке байланыстарды сақтау және дамыту;
әлеуметтанулық білімдегі өзгерістерді халықаралық таратуды қолдау және ақпарат алмасу;
халықаралық зерттеу мен кадрларды дайындауда жәрдем ету;
кездесулер мен тұрақты дүниежүзілік конгрестерді өткізу;
жариялымдарға жәрдемдесу.

 


www.isa-sociology.org