Сандық зерттеулер

Сандық зерттеулер алғашқы деректерді жинау және талдауды сипаттайды. Бұндай зерттеулер нақты, статистикалық сандық деректер қажет болғанда жүргізіледі. Сандық зерттеулер әдісінің негізінде нақты математикалық және статистикалық моделдер жатыр, нәтижесінде зерттелетін көрсеткіштердің нақты сандық мәндеріне ие боламыз.

 

Сандық зерттеулер (тұтынушыларды зерттеу), «Қанша?» деген сұраққа жауап алуға мүмкіндік береді, зерттелетін параметрлердің таралуына баға бере отырып сонымен қатар олардың көлемін: нарықтағы үлесін, танымалдылығын және т.б. бағалауға мүмкіндік берді.

Сандық маркетингтік зерттеулер арқылы шешілетін міндеттер: орыс тілінде қате
• Табиғи және ақша түріндегі нарықтың потенциалды және шынайы көлемін және сыйымдылығын бағалау.
• Негізгі бәсекелестер арасында нарықтық үлестерді үйлестіруге баға беру
• Тұтынушылардың негізгі сараланымдарын анықтау
• Тұтынушының тауарды сатып алуға дайындығын, тауардың нарықтағы өз орнын алудағы үрдістерін және болашағын анықтау
• Тұтынушының кейпін анықтау: әлеуметтік-демографиялық, психологиялық сипаттамалар негізінде
• Тұтынушының тауарға деген қатынасын білдіретін параметрлер негізінде өлшеу жүргізу
• Жаңа тауарды немесе қызметті тұтынып көргендер арасында қайта сатып алу жүйесін жоспарлау
• Тауарға ең үздік қаптаманы анықтау
• Тауарға немесе қызметке оңтайлы бағаны анықтау
• Бос тауашаларды анықтау
• Бар тауардың нарық талаптарына лайықтығына баға беру
• Жарнама науқандарының және т.б коммуникациялық каналдардың тиімділігіне баға беру
• Тауар немесе қызмет сатылымының деңгейіне баға беру
• Өнімнің жекелеп сату желісіндегі таныстырылымына баға беру

 

Сандық зерттеу әдісінің басымдылықтары:
• Зерттеу объектісінің кең ауқымын қамту (респонденттерді, орындарды және т.б).
• Алайда қолжетімділігі күрделі сегменттерге (тұрғындардың жоғарғы/төменгі әлеуметтік қабаттарындағы) сапалық әдістердің қолданылуы дәстүрлі болып табылады (case study)
• Сұрауға қатысушылардың құпиялығының сақталу мүмкіндігі. Сандық зерттеуге арналған анкета анонимді сипатқа ие болуы мүмкін. Сандық зерттеулер жүргізгенде сұрау жүргізуші респонденттің атын, мекенжайын және телефонын анықтайды, бұл сұрау жүргізушінің жұмысына сапалы бақылау жүргізуге мүмкіндік береді.
• Көрнекті құралдарды пайдалану мүмкіндігі (карточалар, фотолар, жарнама плакаттар және т.б.).

 

Сандық зерттеудің түрлері

Түрлі форматтағы алғашқы ақпараттарды жинауға мүмкіндік беретін сандық зерттеулердің бірнеше түрлері болады:
• Жеке сұрау (face-to-faсe)
• Көшедегі сұхбат
• Сатып алу орындарындағы сұхбат
• Пәтердегі сұхбат (кең тараған әдіс, іріктеу жиынтығының бас жиынтыққа сәйкестігін максималды түрде қамтамасыз етеді).
• Өнімді тестілеу (hall и home tests).
• Тауарды тексеру (retail audit)

 

Mystery shopping – Қызмет көрсету сапасын бағалау жасырын тұлға ретінде тексеретін арнайы мамандар көмегімен жүзеге асатын маркетингтік зерттеу әдісі. «Құпия сатып алушы» әдісі қызметкерлер жұмысын тұтынушы көзқарасымен қарастыруға және қызмет көрсету сапасын жақсартуға уақытында шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл әдістің басымдылығы оның құпиялығы және тексерудің тосын жүзеге асуы.

Mystery shopping арқылы нені бағалауға болады?
1. Телефон арқылы диспетчерлік қызметтің жұмысын
2. Қызметкерлердің сыртқы кейпін және мәнерін.
3. Сатудағы машық-дағдысын.
4. Қақтығыс кезінде қызметкердің өзін-өзі ұстауы.
5. Сатушылардың тауарларды білудегі біліктіліктері.
6. Қызмет көрсетудің корпоративтік стандарттарын сақтау.
7. Сауда кеңістігін ұйымдастыру.
8. Сауда залындағы көңіл-күй.

 

Маман сауда орнының ұйымдастырылуына да сыртынан баға бере алады – сыртқы жарнама, қолайлы орналасуы, ескерілмеген тауардың өткізілуін бақылай алады, қызметкердің әділдігі мен әдептілігін тексере алады.

 

Mystery shopping бағдарламасының сәтті жүзеге асуының негізгі шарты - компания топ-менеджментінің қызмет көрсетуді жақсарту қажеттігін және қызмет көрсетуді жақсарту оның сапасын бақылау жасаусыз мүмкін еместігін түсінуі. Mystery Shopping қызмет көрсетуді жақсарту құралдарының бірі, және қызмет көрсету үрдісінің барлық мүшелерінің қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған пайдалы әдіс. Құпия сатып алушы ретіндегі қызметкерлер өз кәсібиліктерін шыңдайды сондықтан еңбек нарығындағы бағаны көтереді. Компания өз имиджін нығайтады. Ең басты мақсат – сатып алушының ризалығы.